اکتویا بهترین ویالون زن کنترهات خوشـــــــــــــــــــــ اومــــــــــــــــدی من اکتویام نمی گم که وبم عالیه ولی بدم نیست لطفاًنظر بدید خوش باشید http://pony-love.mihanblog.com 2020-09-29T03:16:53+01:00 text/html 2020-02-14T18:14:46+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا گذشت... http://pony-love.mihanblog.com/post/286 <div style="text-align: center;">سلام&nbsp;</div><div style="text-align: center;">باز اومدم</div><div style="text-align: center;">هر چند که آروم اومدم</div><div style="text-align: center;">کی صدای پامو شنید؟</div><div style="text-align: center;">اون دلم بود که شنید</div><div style="text-align: center;">هر چند که بی معنیه</div><div style="text-align: center;">ولی شاعر دیدنیه</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">میدونم میدونم خواستم با قدرت اومده باشم یه ذرت و پرتی کردم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">شما خودتو اذیت نکن</div><div style="text-align: center;">اهم اهم بعد مدتها اومدم رو منبر</div><div style="text-align: center;">مگه می تونم اینجا رو فراموش کنم؟</div><div style="text-align: center;">تمام دوران سختمو اینجا گذروندم&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">هر چند که دیگه خیلی طرفدار پونی نیستم&nbsp;</div><div style="text-align: center;">ولی دردناکه که قسمتی از شادیه گذشتمو ول کنم برم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">یادمه پنج سال پیش چه ذوقی داشتم برای دیدن چند قسمت از پونی اونم با زبان اصلی&nbsp;</div><div style="text-align: center;">که مامانم بعد هر آزمون برام می گرفت و من میرفتم با کامپیوتر داییم که اونموقع هنوز دانشجو بود نگاه میکردم&nbsp;</div><div style="text-align: center;">چه ذوقی داشتم که بشینم و دیالوگا و آهنگهای انگلیسی شون رو حفظ کنم</div><div style="text-align: center;">چقدر زود بزرگ شدم و همه اونچه که دوست داشتم رو پشت سر گذاشتم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کلاس ششم بودم،پنج سال پیش&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">من در شهری زندگی می کردم که مردمش حتی نمی دونستن طرفدار بودن یعنی چی</div><div style="text-align: center;">همه منو مسخره می کردن ولی من باز هم شور و اشتیاق زیادی برای دیدن داشتم</div><div style="text-align: center;">من محسور شده بودم&nbsp;</div><div style="text-align: center;">هر چند در اون زمان تنها کسی که به من نخندید مامانم بود و یکی از شانسایی که آوردم این بود که تک بچه ام</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و الان من اینجام یه آدم بالغ که اون اشتیاق درش ناپدید شده ولی باز هم دوست داره اون آدمی که قبلا بوده رو در عاقوش بگیره</div><div style="text-align: center;">بعضی وقتها به خودم می گم من دوست دارم همون آدمی باشم که همیشه بودم</div><div style="text-align: center;">همون بچه ای که دردورنجش رو می ریخت تو رویاهاش چقدر پاک و معصوم</div><div style="text-align: center;">و الان من</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کلاس یازدهمم و داوطلب پزشکی</div><div style="text-align: center;">نمیدونم می تونم یا نه اما</div><div style="text-align: center;">همه ی اونا منو همایت می کنن کسی که قبلا بودم کسی که الان هستم و کسی که خواهم بودم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لپ کلوم</div><div style="text-align: center;">من هیج وقت خود گذشتمو ول نمی کنم پس همیشه اینجا هستم :)</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به ترتیب مبارک:</div><div style="text-align: center;">روز ولنتاین 1398/11/25</div><div style="text-align: center;">روز مادر1398/11/26</div><div style="text-align: center;">تولدم :] 1398/11/27</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">لپ تر کلوم</div><div style="text-align: center;">فردا تولدمه گفتم یه اعلام حضور بکنم خخخخخ</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خوش باشید</div><div style="text-align: center;">زمستونتون کنار خانوادتون خوش باشه</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-06-25T11:20:50+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا اکتویا http://pony-love.mihanblog.com/post/284 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اکتویا اینجا</div><div style="text-align: center;">&nbsp;اکتویا اونجا</div><div style="text-align: center;">اکتویا همه جا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364740626/Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B4_%DB%B5%DB%B1.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364740718/Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B5_%DB%B2%DB%B7.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8364740792/Screenshot_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B7_%DB%B0%DB%B6_%DB%B1%DB%B0_%DB%B1%DB%B0_%DB%B2%DB%B6_%DB%B1%DB%B7.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-02-18T10:54:24+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا لحظه خداحافظی http://pony-love.mihanblog.com/post/283 <div style="text-align: center;">لحظه خداحافظی شده</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خورشید در حال غروب کردنه و توایلایت می خواد به اکاستریا بر گرده</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">همه دارن گریه می کنن و توایلایت وارد مجسمه میشه</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اما وایسا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">یه چیزی جلوشو گرفته</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8352139800/Equestria_Girls_Photo_Funny_equestria_girls_photos.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-02-16T10:52:05+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا پرنسس توایلایت + تولد http://pony-love.mihanblog.com/post/282 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بررسی رشد و تغییرات توایلایت از وقتی پرنسس شد</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">الیکورن توایلایت بلند قد تره</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8352139400/Alicorn_Twilight_is_Taller.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تولد تولد تولدم مبارک بیام شعمارو فوت کنم تا صد ال زنده باشم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بیام شعمااارو فوت کنم تا صد سال زنده باشم</div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-02-15T10:49:56+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا شت http://pony-love.mihanblog.com/post/281 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اوه شت</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">این عکس میگه سکوتولو خواهر رینبودش نیست</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">برادر زاده اپله<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8352139142/Discover_ideas_about_Mlp_My_Little_Pony.jpg" alt=""></div> text/html 2019-02-14T10:45:26+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا رو نمایی http://pony-love.mihanblog.com/post/280 <div style="text-align: center;">بععععله</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">معلوم شد نامه بیگ مکنتاج و دیسکورد به کی رسید</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8352138476/Fluttercord_Valentines_Day_2016.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8352138650/Fluttermac_For_You_.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">البته گفته شده بیگ مکنتاج بزرگوار انقدر هم راحت کادو ولنتاین رو&nbsp; نرسونده</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8352138676/Discover_ideas_about_Big_Macintosh.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ولنتاین همه شما و پونیا مبارک</div> text/html 2019-02-13T10:41:09+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا ولنتاین http://pony-love.mihanblog.com/post/279 <div style="text-align: center;">سلااااام</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بعد مدتها یه سری زدم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">چیکا کنم خو درسام خیلی سنگینن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">راستی ولنتاین پیشاپیش مبارک</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">امیدوارم همه روز ولنتاین خوبی رو با کراشتون بگذرونین</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">پونی ها هم ولنتاینشونه</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">به نظرتون این نامه ها قراره به کی برسه؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8352138084/MLP_Valentines.jpg" alt=""></div> text/html 2019-01-03T08:36:40+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا مدلکی http://pony-love.mihanblog.com/post/257 <div style="text-align: center;">از این عکسای مدلکی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://pre00.deviantart.net/025b/th/pre/i/2013/238/a/6/pinkception_by_howlsinthedistance-d6juw06.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-02T08:20:15+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا اشتباه http://pony-love.mihanblog.com/post/278 <div style="text-align: center;">این عکس چندتا چیزو داره اشتب میزنه</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ببینم چی رو می فهمین</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/intermediary/f/ad21e55e-9920-4f65-8ee7-913bfe9ccc86/d7bmo31-1dbf0ca7-5ebc-47c5-91fc-963deafe8b74.png/v1/fill/w_1018,h_785,strp/_art_from_song__i_ll_fly_higher_by_vavacung_d7bmo31-pre.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2019-01-01T08:18:17+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا مورچه http://pony-love.mihanblog.com/post/277 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">وااااااااااااای چه باحال میشه اگه مورچه هاشون اینطوری بود</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خیلی باحاله</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">فکر کنم برگرده به همون تاریکی</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/intermediary/f/ef749707-926a-4432-be48-b67aaed459f7/d8sb4xp-02e33ead-bcb3-497e-8405-2f8e121817cb.jpg/v1/fill/w_575,h_1390,q_70,strp/cute_little_vanilla__by_made_in_donuts_d8sb4xp-pre.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-12-31T08:14:57+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا الفرار http://pony-love.mihanblog.com/post/276 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ماجراهای این دو تمومی ندارد&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خخخ فکر کنم سیوتی باید اول اونو که از ترس خشکش زده می برد جلو</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ولی خودش الفرار کرده</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/intermediary/f/917feffa-9bfd-4b08-94e5-0248597d915e/d7sbp7d-99622b21-8594-42bf-869a-5f8bb158a7c2.png/v1/fill/w_752,h_1063,q_70,strp/done_mine_at_night_by_geckogeek_d7sbp7d-pre.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-12-30T08:13:04+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا سوال http://pony-love.mihanblog.com/post/275 <div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">سوال اول برداشت خود را از این تصویر بنویسید :/</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">*برداشت آزاد*</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/intermediary/f/ccf0e39b-bf27-4a5d-abcb-29c28006b3cf/d6ta9b5-2eefae5d-54d5-4e7c-917e-fed6461c56ae.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-12-29T08:04:39+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا امتحان http://pony-love.mihanblog.com/post/274 <div style="text-align: center;">سلام دوستان چه خبر&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">با امتحانا چه می کنید؟</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">وای خدایی درسای ما از امسال سخت شده</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">مخصوصا اینکه تازه رفتم دهم و رشته تجربیم هنوز با جو کنار نیومدم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خدایی احساس می کنم به ترک تحصیل نیازمندم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تلاش های من برای شب زنده داری و درس خوندن</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://orig00.deviantart.net/68e7/f/2013/249/3/6/coffee_chugging_champion_by_klystron2010-d6larsc.gif" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حال و روز من سر امتحان وقتی یه مبحثو یادم رفته و سعی می کنم به خاطر بیارم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/intermediary/f/a3094bee-cb69-4d5c-b59d-eab6e126601f/d6knvsx-8c7e42c2-f1a6-4a17-aff2-372699c659e4.png/v1/fill/w_1024,h_576,strp/the_inside_story_by_klystron2010_d6knvsx-fullview.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حالا حال و روز من بعد امتحان ریاضی که تنها اشتباهم این بود که شیش تقسیم بر دو نوشتم مساوی دو<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/intermediary/f/5bd642e7-6a59-4b97-82e3-29b2c98a5203/d5zrxrg-14ba2fb3-9bc1-4b1d-89a1-a5e2150a62c8.png/v1/fill/w_1000,h_800,q_70,strp/i_have_a_cavity_by_acharmingpony_d5zrxrg-pre.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">و به طور حتم وضعیت من بعد گرفتن کارنامه ها از همین حالا برای من تو خونتون جا نگه دارین بیام اونجا</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://images-wixmp-ed30a86b8c4ca887773594c2.wixmp.com/intermediary/f/d9e96082-a50a-42b8-a425-bc243de14ec6/d6xq0nt-e5ea7ae8-e847-49ac-b794-c0fda2ee6081.png/v1/fill/w_942,h_848,q_70,strp/don_t_leave_me_by_isa_isa_chan_d6xq0nt-pre.jpg" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-11-23T07:16:21+01:00 pony-love.mihanblog.com اکتویا وقتی من دوباره عاشق شدم http://pony-love.mihanblog.com/post/273 <div style="text-align: center;">جیغ جیغ جییییغ</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اینو دیدم یه لحظه فکر کردم اوکتاویاست&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ولی خداییی خیلییییییی نانازه عاشقش شدم</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">ولی حتی نمی دونم اسمش چیهههه</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">حالا الان وضعیت انیمه اسم تو رو درک می کنم<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://img00.deviantart.net/a6a5/i/2013/029/3/7/commission___roan_of_arc_by_valkyrie_girl-d5t7rfi.png" alt=""></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2018-09-11T14:46:26+01:00 pony-love.mihanblog.com ❀kizuna❀ ببخشید ولی برمیگردم... http://pony-love.mihanblog.com/post/271 کسی اینجا نظر نمی ده اکتویا هم اپ نمی کنه معذرت می خوام ولی من میرم