اکتویا بهترین ویالون زن کنترهات خوشـــــــــــــــــــــ اومــــــــــــــــدی من اکتویام نمی گم که وبم عالیه ولی بدم نیست لطفاًنظر بدید خوش باشید tag:http://pony-love.mihanblog.com 2020-08-01T13:50:53+01:00 mihanblog.com گذشت... 2020-02-14T21:44:46+01:00 2020-02-14T21:44:46+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/286 اکتویا سلام باز اومدمهر چند که آروم اومدمکی صدای پامو شنید؟اون دلم بود که شنیدهر چند که بی معنیهولی شاعر دیدنیهمیدونم میدونم خواستم با قدرت اومده باشم یه ذرت و پرتی کردمشما خودتو اذیت نکناهم اهم بعد مدتها اومدم رو منبرمگه می تونم اینجا رو فراموش کنم؟تمام دوران سختمو اینجا گذروندم هر چند که دیگه خیلی طرفدار پونی نیستم ولی دردناکه که قسمتی از شادیه گذشتمو ول کنم برمیادمه پنج سال پیش چه ذوقی داشتم برای دیدن چند قسمت از پونی اونم با زبان اصلی که مامانم بعد هر آزمون برام می گرفت و سلام 
باز اومدم
هر چند که آروم اومدم
کی صدای پامو شنید؟
اون دلم بود که شنید
هر چند که بی معنیه
ولی شاعر دیدنیه


میدونم میدونم خواستم با قدرت اومده باشم یه ذرت و پرتی کردم

شما خودتو اذیت نکن
اهم اهم بعد مدتها اومدم رو منبر
مگه می تونم اینجا رو فراموش کنم؟
تمام دوران سختمو اینجا گذروندم 

هر چند که دیگه خیلی طرفدار پونی نیستم 
ولی دردناکه که قسمتی از شادیه گذشتمو ول کنم برم

یادمه پنج سال پیش چه ذوقی داشتم برای دیدن چند قسمت از پونی اونم با زبان اصلی 
که مامانم بعد هر آزمون برام می گرفت و من میرفتم با کامپیوتر داییم که اونموقع هنوز دانشجو بود نگاه میکردم 
چه ذوقی داشتم که بشینم و دیالوگا و آهنگهای انگلیسی شون رو حفظ کنم
چقدر زود بزرگ شدم و همه اونچه که دوست داشتم رو پشت سر گذاشتم

کلاس ششم بودم،پنج سال پیش 

من در شهری زندگی می کردم که مردمش حتی نمی دونستن طرفدار بودن یعنی چی
همه منو مسخره می کردن ولی من باز هم شور و اشتیاق زیادی برای دیدن داشتم
من محسور شده بودم 
هر چند در اون زمان تنها کسی که به من نخندید مامانم بود و یکی از شانسایی که آوردم این بود که تک بچه ام

و الان من اینجام یه آدم بالغ که اون اشتیاق درش ناپدید شده ولی باز هم دوست داره اون آدمی که قبلا بوده رو در عاقوش بگیره
بعضی وقتها به خودم می گم من دوست دارم همون آدمی باشم که همیشه بودم
همون بچه ای که دردورنجش رو می ریخت تو رویاهاش چقدر پاک و معصوم
و الان من

کلاس یازدهمم و داوطلب پزشکی
نمیدونم می تونم یا نه اما
همه ی اونا منو همایت می کنن کسی که قبلا بودم کسی که الان هستم و کسی که خواهم بودم

لپ کلوم
من هیج وقت خود گذشتمو ول نمی کنم پس همیشه اینجا هستم :)

به ترتیب مبارک:
روز ولنتاین 1398/11/25
روز مادر1398/11/26
تولدم :] 1398/11/27

لپ تر کلوم
فردا تولدمه گفتم یه اعلام حضور بکنم خخخخخ

خوش باشید
زمستونتون کنار خانوادتون خوش باشه


]]>
اکتویا 2019-06-25T15:50:50+01:00 2019-06-25T15:50:50+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/284 اکتویا اکتویا اینجا اکتویا اونجااکتویا همه جا
اکتویا اینجا
 اکتویا اونجا
اکتویا همه جا

]]>
لحظه خداحافظی 2019-02-18T14:24:24+01:00 2019-02-18T14:24:24+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/283 اکتویا لحظه خداحافظی شدهخورشید در حال غروب کردنه و توایلایت می خواد به اکاستریا بر گردههمه دارن گریه می کنن و توایلایت وارد مجسمه میشهاما وایسایه چیزی جلوشو گرفته لحظه خداحافظی شده


خورشید در حال غروب کردنه و توایلایت می خواد به اکاستریا بر گردههمه دارن گریه می کنن و توایلایت وارد مجسمه میشه


اما وایسا


یه چیزی جلوشو گرفته]]>
پرنسس توایلایت + تولد 2019-02-16T14:22:05+01:00 2019-02-16T14:22:05+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/282 اکتویا بررسی رشد و تغییرات توایلایت از وقتی پرنسس شدالیکورن توایلایت بلند قد ترهتولد تولد تولدم مبارک بیام شعمارو فوت کنم تا صد ال زنده باشمبیام شعمااارو فوت کنم تا صد سال زنده باشم
بررسی رشد و تغییرات توایلایت از وقتی پرنسس شد

الیکورن توایلایت بلند قد ترهتولد تولد تولدم مبارک بیام شعمارو فوت کنم تا صد ال زنده باشم


بیام شعمااارو فوت کنم تا صد سال زنده باشم

]]>
شت 2019-02-15T14:19:56+01:00 2019-02-15T14:19:56+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/281 اکتویا اوه شتاین عکس میگه سکوتولو خواهر رینبودش نیستبرادر زاده اپله
اوه شت


این عکس میگه سکوتولو خواهر رینبودش نیستبرادر زاده اپله]]>
رو نمایی 2019-02-14T14:15:26+01:00 2019-02-14T14:15:26+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/280 اکتویا بععععلهمعلوم شد نامه بیگ مکنتاج و دیسکورد به کی رسیدالبته گفته شده بیگ مکنتاج بزرگوار انقدر هم راحت کادو ولنتاین رو  نرسوندهولنتاین همه شما و پونیا مبارک بععععله

معلوم شد نامه بیگ مکنتاج و دیسکورد به کی رسید
البته گفته شده بیگ مکنتاج بزرگوار انقدر هم راحت کادو ولنتاین رو  نرسوندهولنتاین همه شما و پونیا مبارک
]]>
ولنتاین 2019-02-13T14:11:09+01:00 2019-02-13T14:11:09+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/279 اکتویا سلااااامبعد مدتها یه سری زدمچیکا کنم خو درسام خیلی سنگیننراستی ولنتاین پیشاپیش مبارکامیدوارم همه روز ولنتاین خوبی رو با کراشتون بگذرونینپونی ها هم ولنتاینشونهبه نظرتون این نامه ها قراره به کی برسه؟ سلااااام


بعد مدتها یه سری زدم

چیکا کنم خو درسام خیلی سنگینن

راستی ولنتاین پیشاپیش مبارک

امیدوارم همه روز ولنتاین خوبی رو با کراشتون بگذرونین

پونی ها هم ولنتاینشونه

به نظرتون این نامه ها قراره به کی برسه؟


]]>
مدلکی 2019-01-03T12:06:40+01:00 2019-01-03T12:06:40+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/257 اکتویا از این عکسای مدلکی از این عکسای مدلکی


]]>
اشتباه 2019-01-02T11:50:15+01:00 2019-01-02T11:50:15+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/278 اکتویا این عکس چندتا چیزو داره اشتب میزنهببینم چی رو می فهمین این عکس چندتا چیزو داره اشتب میزنهببینم چی رو می فهمین
]]>
مورچه 2019-01-01T11:48:17+01:00 2019-01-01T11:48:17+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/277 اکتویا وااااااااااااای چه باحال میشه اگه مورچه هاشون اینطوری بودخیلی باحالهفکر کنم برگرده به همون تاریکی

وااااااااااااای چه باحال میشه اگه مورچه هاشون اینطوری بود


خیلی باحاله

فکر کنم برگرده به همون تاریکی]]>
الفرار 2018-12-31T11:44:57+01:00 2018-12-31T11:44:57+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/276 اکتویا ماجراهای این دو تمومی ندارد خخخ فکر کنم سیوتی باید اول اونو که از ترس خشکش زده می برد جلوولی خودش الفرار کرده

ماجراهای این دو تمومی ندارد 


خخخ فکر کنم سیوتی باید اول اونو که از ترس خشکش زده می برد جلو

ولی خودش الفرار کرده
]]>
سوال 2018-12-30T11:43:04+01:00 2018-12-30T11:43:04+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/275 اکتویا  سوال اول برداشت خود را از این تصویر بنویسید :/*برداشت آزاد*  

سوال اول برداشت خود را از این تصویر بنویسید :/


*برداشت آزاد*
]]>
امتحان 2018-12-29T11:34:39+01:00 2018-12-29T11:34:39+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/274 اکتویا سلام دوستان چه خبر با امتحانا چه می کنید؟وای خدایی درسای ما از امسال سخت شدهمخصوصا اینکه تازه رفتم دهم و رشته تجربیم هنوز با جو کنار نیومدمخدایی احساس می کنم به ترک تحصیل نیازمندمتلاش های من برای شب زنده داری و درس خوندنحال و روز من سر امتحان وقتی یه مبحثو یادم رفته و سعی می کنم به خاطر بیارمحالا حال و روز من بعد امتحان ریاضی که تنها اشتباهم این بود که شیش تقسیم بر دو نوشتم مساوی دوو به طور حتم وضعیت من بعد گرفتن کارنامه ها از همین حالا برای من تو خونتون جا نگه دارین بیام اونجا سلام دوستان چه خبر 

با امتحانا چه می کنید؟

وای خدایی درسای ما از امسال سخت شده

مخصوصا اینکه تازه رفتم دهم و رشته تجربیم هنوز با جو کنار نیومدم

خدایی احساس می کنم به ترک تحصیل نیازمندم

تلاش های من برای شب زنده داری و درس خوندن
حال و روز من سر امتحان وقتی یه مبحثو یادم رفته و سعی می کنم به خاطر بیارمحالا حال و روز من بعد امتحان ریاضی که تنها اشتباهم این بود که شیش تقسیم بر دو نوشتم مساوی دو
و به طور حتم وضعیت من بعد گرفتن کارنامه ها از همین حالا برای من تو خونتون جا نگه دارین بیام اونجا]]>
وقتی من دوباره عاشق شدم 2018-11-23T10:46:21+01:00 2018-11-23T10:46:21+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/273 اکتویا جیغ جیغ جییییغاینو دیدم یه لحظه فکر کردم اوکتاویاست ولی خداییی خیلییییییی نانازه عاشقش شدمولی حتی نمی دونم اسمش چیههههحالا الان وضعیت انیمه اسم تو رو درک می کنم جیغ جیغ جییییغ

اینو دیدم یه لحظه فکر کردم اوکتاویاست 

ولی خداییی خیلییییییی نانازه عاشقش شدم

ولی حتی نمی دونم اسمش چیهههه

حالا الان وضعیت انیمه اسم تو رو درک می کنم
]]>
ببخشید ولی برمیگردم... 2018-09-11T19:16:26+01:00 2018-09-11T19:16:26+01:00 tag:http://pony-love.mihanblog.com/post/271 ❀kizuna❀ کسی اینجا نظر نمی ده اکتویا هم اپ نمی کنه معذرت می خوام ولی من میرم